ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ


Το Υπουργείο Ανάπτυξης προτίθεται να καταθέσει στη Βουλή σχέδιο Νόμου που τροποποιεί την υφιστάμενη νομοθεσία για την ασφάλιση της αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων. Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που αφορά το σύνολο των Ελλήνων καταναλωτών.

Οι καταναλωτές προσδοκούσαν ότι το νομοσχέδιο θα έθετε τέρμα στο καθεστώς των εξαιρέσεων της ασφαλιστικής κάλυψης, όπως άλλωστε έκανε το σχέδιο νόμου της Επιτροπής υπό τον Καθηγητή Ι. Ρόκα που είχε συνταχθεί το 2002 με τη συμμετοχή τόσο των εκπροσώπων των ασφαλιστικών εταιρειών όσο και των καταναλωτών. Αυτή τη φορά για το σχέδιο νόμου δεν ζητήθηκε η γνώμη του ΕΣΚ, δεν εστάλη καν στις ενώσεις καταναλωτών, παραπέμποντας απλά τις τελευταίες όταν το αναζήτησαν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Το Σχέδιο Νόμου προβλέπει τη δυνατότητα των ασφαλιστικών εταιρειών να εισάγουν εξαιρέσεις στην ασφαλιστική κάλυψη, χωρίς μάλιστα περιορισμούς. Τούτο είναι απαράδεκτο εφόσον η ασφαλιστική κάλυψη των τροχαίων ατυχημάτων είναι υποχρεωτική για όλους. Τέτοια δε απεριόριστη δυνατότητα πρόβλεψης εξαιρέσεων στο συμβόλαιο δεν υπάρχει ούτε στις προαιρετικές ασφαλίσεις. Με μία τέτοια διάταξη υπονομεύεται η ασφαλιστική κάλυψη των τροχαίων ατυχημάτων. Το Υπουργείο Ανάπτυξης οφείλει να προχωρήσει στην απάλειψη της διάταξης αυτής μη επιτρέποντας στις ασφαλιστικές εταιρείες να συμφωνούν εξαιρέσεις, όπως συμβαίνει και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η εξαίρεση εξάλλου ζημιών που προκαλούνται από οδηγό που βρισκόταν υπό την επήρεια οινοπνεύματος ανεξαρτήτως αν η παράβαση αυτή συνετέλεσε στην πρόκληση ατυχήματος είναι ομοίως απαράδεκτη. Είναι μία διάταξη εξόχως υποκριτική. Οι ευρωπαϊκές νομοθεσίες δεν προβλέπουν τέτοιες εξαιρέσεις, και όπου συναντάται εξαίρεση αυτή περιορίζεται στην μη κάλυψη της ζημιάς μέχρι ένα ορισμένο ύψος (5.000 ή 10.000) ευρώ. Σε καμία, εξάλλου, περίπτωση δεν μπορεί να δικαιολογηθεί η εξαίρεση της ασφαλιστικής κάλυψης όταν η χρήση αλκοόλ δεν είναι η αιτία που προκάλεσε το τροχαίο.

Το σχέδιο νόμου μετατρέπει τη δημόσια υπόθεση της πρόληψης από την οδήγηση με αλκοόλ σε αφορμή συρρίκνωσης της αποστολής των ασφαλιστικών εταιρειών χάριν πλουτισμού τους. Τέτοιες ρυθμίσεις όμως είναι αναχρονιστικές, μπορεί να οδηγούν σε άδικες και ακραίες καταστάσεις, αγνοούν την πραγματικότητα και παρατείνουν τις συγκρούσεις ανάμεσα στους εμπλεκόμενους. Η ιδιωτική ασφάλιση μπορεί να έχει το μερίδιο στην πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ με την δυνατότητα εξαίρεσης της ζημιάς μέχρι ένα ορισμένο ύψος, όπως ισχύει και στις λοιπές ευρωπαϊκές χώρες και προέβλεπε και το σχέδιο νόμου της Επιτροπής Ρόκα.

Εξίσου προβληματικές είναι οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου που προβλέπουν χρηματικές αξιώσεις των ασφαλιστικών εταιρειών απέναντι στους ασφαλισμένους που, έστω από αμέλεια καθυστερούν να δηλώσουν το ατύχημα ή να συνδράμουν την ασφαλιστική εταιρεία. Τούτο δε ιδίως όταν δεν συγκεκριμενοποιείται σε αυτό το αντίστοιχο ενδιαφέρον για τις περιπτώσεις που οι ασφαλιστικές εταιρείες χωρίς ουσιαστική δικαιολογία καθυστερούν τη χορήγηση των αποζημιώσεων.

Η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. θέλει να πιστεύει ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης δεν θα προωθήσει τελικά τις παραπάνω αναχρονιστικές και μονόπλευρες διατάξεις του σχέδιο νόμου προς ψήφιση στη Βουλή προτού επιδιώξει την ειλικρινή δημόσια διαβούλευση και εξισορροπήσει το περιεχόμενό του.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Αυτό το άρθρο έχει παραχωρηθεί ευγενικά για αναδημοσιεύση από την Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ

ΑΓ.ΣΑΡΑΝΤΑ 4 ΜΟΣΧΑΤΟ ΤΗΛ. 210 4838234 FAX.210 4838234 dimosautopaint.gr
ΒΑΦΗ & ΦΑΝΟΠΟΙΙΑ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ - SERVICE VW AUDI SEAT SKODA ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  VW GROUP
AUTOPAINT © 2003-8
INTERSERVER - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ